logo

 

Outsourcing usług kadrowych

Co to jest outsourcing usług i dlaczego jest korzystny?
 • Zewnętrzna obsługa płacowo – kadrowa zyskuje coraz większe grono zwolenników. Pozwala przedsiębiorcom skupić się na swoich przedsięwzięciach i być spokojnym o „porządek w papierach” swoich pracowników. Zewnętrzna obsługa pozwala wyeliminować koniczność zatrudniania kadrowej na etat. Korzystając z naszych usług Klient otrzymuje miesięczną fakturę VAT za prowadzenie kadr i/lub płac w swojej firmie.Korzyści dla Przedsiębiorcy:
  • profesjonalne prowadzenie kadr i/lub płac
  • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia kadr/płac przez Biuro
  • możliwość oddania akt do Biura lub przechowywania ich w siedzibie Klienta (kadrowa dojeżdża do siedziby)
  • brak konieczności zatrudniania kadrowej – rozwiązanie problemu nieobecności w pracy z tytułu zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych / macierzyńskich, zmian personalnych na stanowisku
  • często mniejsze koszty usługi niż wypłaty wynagrodzenia


Zakres usług kadrowych:
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (teczek osobowych)
 • przygotowywanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • rejestracja czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych
 • rejestracja i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych
 • przygotowanie i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych
 • kontrolowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń
 • kontrolowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)
 • reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub USZakres usług płacowych:
 • obliczanie pensji dla każdego pracownika tj. wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • przygotowanie listy płac oraz pasków płac
 • naliczanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji
 • naliczenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do PFRON


Dodatkowe usługi kadrowe: 
 • audyt, modyfikacja istniejącego Regulaminu Pracy / Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub napisanie ich od nowa
 • audyt dokumentacji personalnej
 • bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji oraz danych kadrowo-płacowych

  Dodatkowe informacje:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przygotowaniem oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe deFACTO Sylwia Kotowska z siedzibą 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5.

  Dane kontaktowe

  Biuro rachunkowe deFACTO

  Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

  III piętro, lok. nr 40

  tel. 17 20 00 110

  e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

  facebook     google

  footer

  *kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

  Realizacja: ROXart.pl