logo

 

  Zakładanie sp. z o.o.

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. To spółka zaciąga kredyty, zawiera umowy, ma własne prawa, obowiązki i jest podatnikiem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada też własny NIP i REGON.

Kto może założyć spółkę i kto nią zarządza?

Spółka z o.o. może posiadać jednego lub większą liczbę wspólników, którymi mogą zostać osoby fizyczne (również obcokrajowcy) lub osoby prawne, czyli np. inne spółki. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego (tryb standardowy) lub w formie elektronicznej (tryb S-24). Wspólnicy (wspólnik) muszą wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego (minimum 5 000 złotych) – w pieniądzu lub w naturze (nie dotyczy spółki zakładanej w trybie S-24 – wkład może zostać wniesiony tylko w gotówce). W spółce powinien zostać ustanowiony Zarząd, który może się składać z jednej lub większej ilości członków – osób fizycznych, które mogą, ale nie muszą być wspólnikami spółki. Rada Nadzorcza może, ale nie musi być powołana. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kapitał zakładowy jest większy niż 500 tysięcy złotych i jednocześnie mamy więcej niż 25 wspólników – wtedy zgodnie z przepisami prawa należy powołać Radę Nadzorczą.

Ile kosztuje i ile trwa założenie spółki z o.o.?

Tryb standardowy

Wydatki dotyczące zakładania spółki zależą od wielkości kapitału zakładowego. Od jego wartości obliczana jest taksa notarialna oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Dla spółki o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000zł taksy notarialne, podatek i opłaty sądowe wyniosą łącznie ok. 800 – 1000zł. Średni czas oczekiwania na uzyskanie wpisu do KRS wynosi 4 – 8 tygodni.

Tryb S-24 (przez internet)

Cały proces odbywa się przed komputerem, bez konieczności udziału notariusza, co znacznie skraca czas i obniża koszt założenia spółki – łącznie przy kapitale 5000zł wynosi niecałe 400zł. Trzeba posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany (aby dowiedzieć się jak założyć profil odwiedź stronę https://pz.gov.pl/). Kapitał zakładowy musi zostać wniesiony w gotówce (nie ma możliwości aportu). Należy skorzystać z gotowego wzoru umowy spółki. W razie konieczności można po uzyskaniu wpisu do KRS zmienić zapisy umowy u notariusza.

Wady i zalety spółki z o.o.

Zalety:

Wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym

 
Jest to zdecydowanie największa zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów. Za zobowiązania spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie Zarządu, lecz tylko wtedy, gdy egzekucja przeciwko sp. z o.o. okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna). Członek Zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie układowe.

 

Możliwość założenie jednoosobowej spółki z o.o.

Umożliwienie przedsiębiorcom podejmującym działalność na większą skalę indywidualnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w formie pozwalającej na ograniczenie ryzyka gospodarczego.

Wady:

 
Podwójne opodatkowanie zysku spółki z o.o. (na poziomie wspólników i spółki)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dodatkowo jeżeli udziałowcy czerpią ze spółki dochody w formie dywidend wówczas podlegają one ponadto opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i obowiązek sprawozdawczy
Pełna księgowość to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, a co za tym idzie, obsługa spółki w biurze rachunkowym jest droższa od jednoosobowej działalności gospodarczej. Co roku do sądu rejestrowego (oraz do Urzędu Skarbowego) należy złożyć sprawozdanie finansowe.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE ZAKŁADANIA SPÓŁEK Z O.O.

Dla naszych przyszłych Klientów oferujemy bezpłatną konsultację i pomoc krok po kroku przy zakładaniu spółek w trybie S-24. Po rejestracji wypełniamy i składamy wszystkie dokumenty potrzebne do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Koszt usługi rejestracji spółki dla osób nie korzystających z usług biura wynosi 500zł brutto.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na prowadzenie ksiąg przez nasze Biuro, koszt usługi rejestracji jest odliczany od pierwszej faktury za usługi księgowe.

Oferujemy również kompleksową usługę zakładania spółek z o.o. w trybie standardowym w cenie od 1000zł netto. Nasi prawnicy kompleksowo zajmą się skonstruowaniem umowy spółki, umówieniem notariusza oraz skompletowaniem i złożeniem wszystkich potrzebnych wniosków i załączników. Po wcześniejszej konsultacji (osobistej, mailowej, przez Skype) aby założyć spółkę wystarczy jedna wizyta w kancelarii.

Po uzyskaniu wpisu do KRS zapraszamy do dalszej współpracy z biurem. Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o. od 500zł netto miesięcznie.

  Zapraszamy również osoby chcące założyć jednoosobową działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłatnej pomocy biura. U nas dowiesz się od czego zacząć, jakie wnioski w jakiej kolejności musisz wypełnić, jak wybrać formę opodatkowania, o co chodzi w podatku VAT, jak płacić niski ZUS i rozliczyć dotację. Pomożemy w uzupełnieniu urzędowych formularzy oraz jasno wyjaśnimy zasady na jakich Twoja firma będzie funkcjonować.

„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy.” Henry Ford

 

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl