logo

Aktualności

Pełna księgowość – co to takiego?

Rodzaj rozliczenia działalności firmy jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa, a także jego przychodów. Najbardziej skomplikowanym, a przy tym najdokładniejszym typem rozliczenia działalności gospodarczej jest pełna księgowość. Na czym polega jej prowadzenie, a także kogo obowiązuje?

Sprawdź również: Księgi rachunkowe – co to jest i kto powinien prowadzić?

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość polega przede wszystkim na rozliczeniu wszystkich transakcji finansowych podejmowanych w firmie. Musi być ono rzetelne i precyzyjne, konieczne jest zatem prowadzenie następujących rozliczeń:
 • Dziennik;
 • Księga główna wraz z zestawieniem sald i obrotów;
 • Księga pomocnicza wraz z zestawieniem sald;
 • Wykaz składników pasywów i aktywów.
Przedsiębiorstwo, które zadeklarowało rozliczanie się według pełnej księgowości, musi prowadzić dokumentację związaną z kupnem i sprzedażą, ale także skrupulatnie rozliczać wszystkie transakcje finansowe firmy. Co więcej, spółka zobowiązana jest do odnotowywania wszelkich operacji związanych z magazynowaniem towaru i sprzętu. Zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych są szczegółowo opisane w Ustawie o Rachunkowości.

Pełna księgowość – kogo obowiązuje?

Zgodnie z przepisami prawa, podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości to:
 • spółki akcyjne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy powyższych spółek niezależnie od wysokości przychodów. Warto zaznaczyć, że każda firma, jeżeli tylko chce, może zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości.

Pełna księgowość – od jakiej kwoty?

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, prowadzenie pełnej księgowości dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym. Do tej drugiej grupy należą osobny fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynosiły równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej. Kwotę przelicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP w pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Jakie korzyści wynikają z pełnej księgowości?

Choć prowadzenie pełnej księgowości jest bardzo skomplikowane i szczegółowe, niesie za sobą szereg korzyści. Są to przede wszystkim:
 • dokładna wycena majątku, dzięki czemu mamy na bieżąco wgląd w pełnej obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • szczegółowe informacje na temat przepływu pieniędzy oraz każdej transakcji;
 • ewidencjonowanie majątku, pozwalające na monitorowanie zmian zachodzących wewnątrz spółki;
 • zastosowanie polityki rachunkowej, która jest dostosowana do przedsiębiorstwa;
Prowadząc pełną księgowość, przedsiębiorca zyskuje także rzetelne i dokładne informacje dotyczące kondycji firmy, co znacznie ułatwia zaplanowanie przyszłych inwestycji.

Pełna księgowość – komu powierzyć?

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga nie tylko skrupulatności, ale i dostosowywania działań do zmian, wynikających z regulacji podatkowych i prawnych. Jako że jest to najbardziej zaawansowana forma rozliczeń firmy, wymaga obszernej wiedzy rachunkowo-podatkowej. Z tego powodu warto zdecydować się na biuro rachunkowe, które na bieżąco będzie kontrolować poprawność ewidencji księgowej.

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl