logo

Aktualności

Wyższy limit dla pełnych ksiąg

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości dopiero gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Oznacza to zwiększenie limitu o 800 000 euro w stosunku do lat poprzednich. Zmiana pozwoli sporej grupie przedsiębiorców „pozostać na KPiR”, zamiast prowadzić pełne księgi. Przejście na pełną księgowość wiąże się często ze zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie, dodatkowymi obowiązkami oraz zwiększeniem kosztów obsługi księgowej. Co ważne, ustawa weszła w życie 01.01.2017r. i nowy limit dotyczy już obrotów za rok 2016r.

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl