logo

Aktualności

Ile kosztuje założenie firmy?

Każda osoba rozważająca tak zwane ?przejście na swoje? musi przemyśleć wiele aspektów związanych z tym przedsięwzięciem. Jednym z nich jest oszacowanie kosztów związanych z założeniem firmy. Sprawdź, jakie opłaty Cię obowiązują, a także jaka jest ich wysokość. Dowiedz się, ile kosztuje założenie firmy!

Sprawdź również: Spółka komandytowa – co to takiego?
Dowiedz się więcej: Pełna księgowość – co to takiego?

Jakie koszty związane są z założeniem działalności?

Zacznijmy od jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej. Rejestracja obu polega na wpisaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taki wpis jest bezpłatny, a wniosek (tzw. formularz CEIDG-1) można złożyć on-line.

Inaczej wygląda sprawa, gdy chcemy zarejestrować spółkę jawną, komandytową, partnerską, akcyjną, komandytowo-akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim wypadku ponosimy koszt usług notarialnych, wiążących się z założeniem spółki. Kolejną opłatę ponosimy, rejestrując ją w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również opłacając ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przedsiębiorca, który zakładając firmę, decyduje się na to, by zostać podatnikiem VAT, lub ewentualnie gdy ma taki obowiązek, musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz VAT-R, celem zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony.

Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Jedyny koszt, jaki możemy ponieść, to uzyskanie zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT. Wiąże się to z jednorazowym kosztem w wysokości 170 zł. Warto podkreślić, że formalnie zaświadczenie takie nie jest nam potrzebne, zatem nie ma obowiązku jego uzyskania.

Koszty założenia firmy wiążą się również z kapitałem zakładowym, jednakże dotyczy to wyłącznie spółek. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwota minimalna wynosi 5 tys. zł, dla spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tys. zł, natomiast dla spółki akcyjnej – 100 tys. zł.

Założenie firmy a ZUS – ile wynoszą składki?

Przedsiębiorca, który po raz pierwszy zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, lub też od zamknięcia poprzedniej minęło 5 lat, może skorzystać z ulgi na start. Oznacza to, że nie jest on objęty standardowym obowiązkiem ubezpieczeniowym społeczno-zdrowotnym przez okres 6 miesięcy. W takim przypadku przedsiębiorca opłaca jedynie składki za ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta jest wyliczana na podstawie wysokości dochodu/ przychodu oraz formy opodatkowania.

Zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i ci, które nie polegają uldze na start, mogą przystąpić do ulgi w opłacaniu składek, która obowiązuje przez okres 2 lat (tzw. preferencyjne składki ZUS). Podstawą ich wyliczeń jest kwota obejmująca minimum 30% minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę. Warto podkreślić, że składka ta dotyczy wyłącznie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość składki zdrowotnej zależy od formy rozliczania podatku:
  • dla zasad ogólnych (czyli skali podatkowej) składka zdrowotna wynosi 9% dochodu,
  • dla podatku liniowego jest to 4.9%,
  • dla ryczałtu wysokość składki zdrowotnej zależy od osiągniętego rocznego przychodu i przyjmuje jedną z trzech wartości.

Inne koszty związane z założeniem firmy

Powyższe koszty nie są jedynymi, jakimi będzie obarczona osoba zakładająca działalność gospodarczą – dotyczą one wyłącznie kwestii prawnych i formalnych. Kolejnym krokiem będzie z pewnością zakup pieczątki firmowej, której posiadanie, choć nie jest wymagane przez prawo, jest niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Jeśli stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca lub też jednorazowa wartość transakcji przekroczy równowartość 15 tys. zł, następne wydatki będą obejmowały koszt założenia i prowadzenia firmowego konta bankowego.

Zakładając przedsiębiorstwo, największe koszty są zwykle związane z wynajmem lub kupnem lokalu, zakupem niezbędnych urządzeń i licencji, a także kosztami prowadzenia księgowości. Jako profesjonalne biuro rachunkowe oferujemy kompleksową pomoc w zakładaniu firm i spółek. Wykorzystaj nasze doświadczenie i skorzystaj z naszych usług!

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl