logo

Aktualności

Spółka komandytowa – co to takiego?

Spółka komandytowa należy do jednej z popularniejszych form działalności gospodarczej. Charakterystyczną cechą jest specyficzny podział odpowiedzialności wspólników. Czym dokładnie jest spółka komandytowa? Sprawdź i dowiedz się więcej!

Sprawdź również: Dział kadr – czym się zajmuje?
Dowiedz się więcej: Księgi rachunkowe – co to jest i kto powinien prowadzić?

Spółka komandytowa – co to jest?

Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Może zostać utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi zapewnia wkład finansowy. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest między innymi elastyczność i możliwość dokonywania zmian w umowie spółki. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w szybki sposób reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Ponadto istnieje możliwość współpracy podmiotów z różnym kapitałem.

Najważniejszym wyróżnikiem jest różny stopień odpowiedzialności wspólników, którzy dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy:

Komplementariusz jest wspólnikiem, który ma ustawowe prawo do reprezentowania i kierowania spółką. Co istotne, odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, bez ograniczeń. Z mocy prawa, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Dba także o realizację przedsięwzięcia. Co istotne, nazwa lub nazwisko przynajmniej jednego z komplementariuszy powinny znaleźć się w nazwie spółki komandytowej, by możliwe było określenie, kto odpowiada za zobowiązania spółki.

Komandytariusz to wspólnik lub wspólnicy pasywni, których rola opiera się w głównej mierze na biernym inwestowaniu w spółkę, bez prawnej możliwości kierowania i reprezentowania spółki. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczają się wyłącznie do tak zwanej sumy komandytowej, która została ustalona w umowie spółki.

Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

Spółka komandytowa posiada zdolność prawną, a także zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać obowiązania – na przykład nabywając nieruchomości, zatrudniając pracowników lub też będąc stroną umowy pożyczki.

Jakie są najważniejsze zalety spółki komandytowej?

Do najistotniejszych zalet prowadzenia spółki komandytowej należą przede wszystkim:
  • brak minimalnego kapitału zakładowego,
  • brak podwójnego opodatkowania,
  • elastyczność dysponowania zyskiem,
  • ograniczenie odpowiedzialności wspólników.

Jak założyć spółkę komandytową?

Założenie spółki komandytowej składa się z dwóch etapów. Są to:

Zawarcie umowy spółki. Umowa zostaje zawarta u notariusza przez wszystkich wspólników spółki lub też ich pełnomocników. Powinna zawierać: nazwę firmy i siedzibę spółki, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony), przedmiot działalności spółki, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, a także sumę komandytową.

Rejestracja spółki w KRS. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek powinien zawierać umowę spółki, listę komplementariuszy i komandytariuszy wraz z adresami do doręczeń, oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na powołanie, a także dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, niezbędne będzie także dowód opłaty za pełnomocnictwo.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nasze biuro rachunkowe pomaga w zakładaniu działalności gospodarczych oraz prowadzeniu pełnej księgowości firm. Wykorzystaj nasze doświadczenie i skorzystaj z usług profesjonalnego biura rachunkowego deFACTO.

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl