logo

Aktualności

Co to jest podstawa opodatkowania?

Wiele osób rozpoczynających przygodę z działalnością gospodarczą napotyka problem, jakim jest ustalenie podstawy opodatkowania. Jest to jedno z kluczowych zagadnień, które umożliwi ustalenie wysokości należnych do zapłacenia podatków. Czym dokładnie jest podstawa opodatkowania i jak ją obliczyć? Sprawdź i dowiedz się więcej!

Sprawdź również: Księgi rachunkowe – co to jest i kto powinien prowadzić?
Dowiedz się więcej: Pełna księgowość – co to takiego?

Podstawa opodatkowania – co to jest?

Podstawa opodatkowania to wyrażony ilościowo lub wartościowo przedmiot opodatkowania. Może zatem dotyczyć ilości towaru lub też kwoty, przez którą przemnażana jest stawka podatku. W ten sposób ustalona zostaje kwota podatku, którą należy uiścić na rzecz urzędu skarbowego lub innego właściwego urzędu. Warto mieć na uwadze, że podstawa opodatkowania może być różna, w zależności od odprowadzanego podatku. W tym artykule omówimy opodatkowanie na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Podstawa opodatkowania a podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania na podatek dochodowy: w takim przypadku podstawą opodatkowania jest dochód. Dotyczy to zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. Dochodem jest całość otrzymanych środków (przychód), pomniejszony o koszty ich uzyskania oraz inne odliczenia i ulgi, które nie podlegają opodatkowaniu. Koszty te mają decydujący wpływ na to, jaka będzie faktyczna kwota wynagrodzenia przedsiębiorcy. Warto zaznaczyć, że wspomniane ulgi i odliczenia mogą dotyczyć zarówno kwoty podatku, jak i podstawy opodatkowania.

Jak obliczyć podstawę opodatkowania?

Podatek progresywny: Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na ogólnych zasadach, aby obliczyć podstawę opodatkowania powinni, od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku – w ten sposób otrzymamy kwotę dochodu, od której możemy odjąć sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (w danym roku podatkowym). Otrzymaną podstawę opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, a następnie przemnażamy przez 12% stawkę podatku (do 120 000 zł dochodu) lub 32% (dochód powyżej 120 000 zł). Od niej możemy odjąć stratę z lat ubiegłych. Pierwsze 30 000 zł dochodu jest zwolnione od opodatkowania.

Podatek liniowy: gdy przedsiębiorca rozlicza się na podstawie podatku liniowego, jego dochód jest opodatkowany wg stałej stawki 19%. Od kwoty przychodu odejmowane są koszty – w ten sposób uzyskujemy kwotę dochodu. Od niej z kolei możemy odjąć stratę z lat ubiegłych, a także sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o zapłacone składki zdrowotne przedsiębiorcy w kwocie nie większej niż 10 200 zł w skali roku. Uzyskana podstawa opodatkowania jest mnożona przez 19% stawki podatku.

Ustalenie podstawy opodatkowania wymaga wiedzy, orientowania się w bieżących przepisach, a także śledzenie wprowadzanych zmian. Z tego powodu warto powierzyć obliczanie podstawy opodatkowania specjalistom. Biuro rachunkowe deFACTO w Rzeszowie zapewnia kompleksową pomoc w zakresie księgowości firm oraz wielu innych usług.

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl